10+

rokov na trhu

100+

zastupovaných sporov

300+

spokojných klientov

2

generácie právnikov

Naše služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Pracovné právo
Právo nehnuteľnosti
Medicínske právo
Rodinné právo
Dedičské právo a cezhraničné dedenie

Referencie

Už vyše dekády poskytujeme našim klientom riešenia právnych otázok v oblasti slovenského práva. S dôverou sa na nás obracajú zahraničné obchodné spoločnosti, lokálni podnikatelia, ako aj privátni klienti.

Náš tím

Mgr. Margaréta Markechová – partnerka

„Rada prinášam jasnosť do zdanlivo komplikovaných situácií a nachádzam riešenia tam, kde ich klienti už sami nevedia nájsť. Nech pracujem s klientom na akomkoľvek prípade, vždy hľadám také postupy, v rámci ktorých sa efektívne skĺbia predstavy klienta, jeho najlepší právny záujem a limity platnej legislatívy. V našej kancelárii prepájam zaužívané procesy s novými prístupmi a snažím sa v nej tak vytvárať priestor, v ktorom môžeme napredovať nielen my, ale aj naši klienti.“

Viac informácií
JUDr. Jana Markechová – zakladateľka a partnerka

„Počas mojej dlhoročnej praxe v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách som vždy túžila vybudovať vlastnú rodinnú právnickú firmu a začať tak ako prvá generácia s tradíciou rodinného podnikania. Tento sen sa mi splnil v roku 2013, keď do kancelárie, ktorú som založila, vstúpili obidve moje dcéry. Som presvedčená, že tento prvok rodinného prepojenia zabezpečuje našim klientom najvyšší možný stupeň dôvernosti, diskrétnosti, flexibility a pracovnej stability.“

Viac informácií
Mgr. Magdaléna Markechová – partnerka

„Okrem profesionality a poskytovania kvalitného poradenstva je mojim cieľom, aby naši klienti cítili, že za nimi stojíme, sme tu pre nich a zastupujeme ich najlepšie záujmy. Pri mojej práci preto vždy dbám na korektný a ľudský prístup a snažím sa s klientami vytvárať vzťahy založené na dôvere a rešpekte. Teší ma, že vďaka mojej práci môžem pomôcť reálnym ľudom s ich reálnymi problémami a priniesť tak pozitívnu zmenu, či už do súkromných životov jednotlivcov alebo do fungovania a nastavenia vzťahov podnikateľských subjektoch.“

Viac informácií

PROFESIONALITA, FLEXIBILITA A RODINNÁ TRADÍCIA

Najnovšie články

Prečítajte si náš blog, v ktorom pravidelne informujeme o právnych novinkách a zaujímavostiach z právneho prostredia.

Notársky závet a jeho riziká

Všeobecne sa predpokladá, že najistejším spôsobom, ako môže poručiteľ prejaviť svoju poslednú vôľu, je nechať si zriadiť notársky závet. Uvedené predpokladá, že poručiteľ si vyhľadá ľubovoľného notára a požiada ho o spísanie jeho poslednej vôle do notárskej zápisnice. Otázkou však zostáva, či v takomto prípade nehrozí žiadne riziko, že by v dedičskom konaní platnosť takto spísanej notárskej zápisnice mohla byť za určitých okolností dedičmi predsa len napadnutá. V nasledujúcom […]

Vyjadrenie pre médiá

Pre denník SME sme sa vyjadrovali k téme sprevádzania maloletých detí rodičmi v nemocniciach a súvisiacim otázkam. Celý článok si môžete prečítať na: https://domov.sme.sk/c/22828787/deti-bez-rodicov-v-nemocniciach-trpia-privazuju-im-ruky.html.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

Málokto je pripravený na smrť, či už na tú svoju alebo na smrť svojich blízkych. Tak nejak podvedome sa snažíme nemyslieť na ňu a radi by sme uverili, že nás sa to slovo netýka. Ale predsa len pre poniektorých príde raz tá chvíľa, keď ako dedičia budú musieť v dedičskom konaní účinne uplatniť svoje práva, pričom až vtedy zistia, že ich vlastne ani nepoznajú. V snahe pomôcť Vám odstrániť tento pocit nevedomosti a bezradnosti, Vám […]

Vyjadrenie pre médiá

Pre denník SME sme sa vyjadrovali k téme odškodňovania ujmy spôsobenej nežiaducimi účinkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Celý článok si môžete prečítať na: https://domov.sme.sk/c/22793669/neziaduce-ucinky-vakcin-proti-covidu-odskodnenie.html